Πολιτικη Απορρήτου

H Astra Service και η πλατφόρμα www.serviceonline.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Προσωπικά Δεδομένα – Απόρρητο Συναλλαγ
ών

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα.
Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την Astra Service και την πλατφόρμα www.serviceonline.gr. και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες, οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρείας στα πλαίσια της εκτέλεσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος αντίρρησης/εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2472/1997, οι χρήστες έχουν δικαίωμα να δηλώσουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι δεδομένα που τους αφορούν δεν επιθυμούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η Αρχή τηρεί μητρώο με τα στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών αρχείων έχουν την υποχρέωση να συμβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία το εν λόγω μητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρούσα.

Παρακάτω αναλύονται ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, η διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων αυτών από την Astra Service και την πλατφόρμα www.serviceonline.gr. καθώς και τα δικαιώματα των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

1. Καταχώρηση δεδομένων, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Όταν χρησιμοποιήσετε την online φόρμα της Astra Service η της πλατφόρμας www.serviceonline.gr., η Astra Service λαμβάνει στοιχεία σας, εκ των οποίων ορισμένα συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες ορισμένου φυσικού προσώπου ή φυσικού προσώπου που μπορεί να ταυτοποιηθεί, όπως για παράδειγμα το όνομα και το επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας ή ο αριθμός του τηλεφώνου.

α. Επίσκεψη της ιστοσελίδας της Astra Service και www.serviceonline.gr.

Κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας της Astra Service και της πλατφόρμας www.serviceonline.gr. τηρουμένης της ανωνυμίας του επισκέπτη καταχωρούνται τα εξής στοιχεία, η αποθήκευση των οποίων εξυπηρετεί αποκλειστικά στατιστικούς και λειτουργικούς λόγους του συστήματος: το όνομα της ιστοσελίδας, του διακομιστή, του πλοηγού (browser), του λειτουργικού συστήματος, του διαχειριστή του συστήματος και των αναζητούμενων domain, η ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, οι χρησιμοποιημένες μηχανές αναζήτησης, τα όνομα των στοιχείων που μεταφορτώθηκαν, η IP διεύθυνσή σας.
Θα καταχωρούνται άλλες πληροφορίες προσωπικών στοιχείων μόνον εφόσον αυτές δηλώνονται οικειοθελώς, για παράδειγμα στα πλαίσια μίας δημοσκόπησης ή καταχώρησης. Η Astra Service και η πλατφόρμα www.serviceonline.gr θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που θα της γνωστοποιήσετε για την εκπλήρωση του σκοπού χορήγησής τους, ενδεικτικά αναφέροντας την απάντηση ερωτήσεών σας, την επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας σας καθώς και την τεχνική διαχείριση της ιστοσελίδας. Ειδικότερα, η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με τον εξής τρόπο:

β. Ηλεκτρονικό κατάστημα (Online shop)

β. α) Παραγγελία χωρίς άνοιγμα λογαριασμού πελάτη
Κατά την παραγγελία μέσω του online shop ζητούνται όλα τα στοιχεία, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικά χωρία (κουτάκια) και είναι απαραίτητα για την επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας σας όπως: το πλήρες όνομα και επώνυμο, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, η διεύθυνση (π.χ. στην οποία θα σταλεί το παραστατικό πώλησης ή το τιμολόγιο και το δελτίο αποστολής εφόσον διαφέρει ο τόπος της αποστολής). Η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων αποσκοπεί μόνον στην επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας σας.

β. β) Λογαριασμός πελάτη / Καταχώρηση
Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την καταχώρησή σας ως πελάτη της Astra Service η της πλατφόρμας www.serviceonline.gr για την αγορά σας. Σε αυτή την περίπτωση θα επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης δηλώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, οπότε θα μπορείτε να κάνετε πιο εύκολα τις παραγγελίες σας στην επόμενη αγορά χωρίς να απαιτείται η εκ νέου καταχώρηση όλων των στοιχείων σας. Η Astra Service θα καταχωρήσει και αποθηκεύσει τα δηλωθέντα από σας στοιχεία για το άνοιγμα του λογαριασμού σας, μέσω του οποίου θα επεξεργαστεί και εκτελέσει την παραγγελία σας. Η Astra Service θα αποθηκεύσει τα στοιχεία σας για την επόμενη παραγγελία σας, όσο εξακολουθείτε να διατηρείτε την καταχώρησή σας σε αυτή. Δικαιούστε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε, τροποποιήσετε, καταργήσετε ή ζητήσετε από την Astra Service τη διαγραφή της καταχώρησής σας.

β. γ) Διατήρηση των στοιχείων της παραγγελίας

Τα δηλωθέντα από σας στοιχεία θα τηρούνται αποθηκευμένα έως ότου εκτελεστεί η παραγγελία σας.

γ. Ηλεκτρονικά Έντυπα Επικοινωνίας

Σε περίπτωση που απευθυνθείτε στην Astra Service η την πλατφόρμα www.serviceonloine.gr μέσω του αναρτημένου στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού έντυπου επικοινωνίας θα αποθηκεύονται: η προσφώνησή σας, το όνομά σας, η διεύθυνσή σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τμήμα στο οποίο απευθύνεται η ερώτησή σας και η δήλωσή σας αν είστε καταναλωτής (ιδιώτης) ή επαγγελματίας, προκειμένου να προωθηθεί στον κατάλληλο συνεργάτη το καταχωρημένο στο χωρίο «σχόλια» μήνυμά σας. Τα ανωτέρω καταχωρημένα στο ηλεκτρονικό έντυπο επικοινωνίας στοιχεία σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε για διαφημιστικούς λόγους.

δ. Κληρώσεις δώρων

Σε κληρώσεις δώρων η Astra Service και η πλατφόρμα www.serviceonline.gr καταχωρεί τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την κλήρωση και διεξαγωγή αυτής (π.χ. το όνομα και επώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση). Η Astra Service και η πλατφόρμα www.serviceonline.gr θα κάνει χρήση των στοιχείων σας για έρευνα αγοράς ή για να σας αποστείλει ενημερωτικό δελτίο (newsletter), μόνον εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό κατά την καταχώρηση των στοιχείων σας επιλέγοντας με κλικ τα αντίστοιχα χωρία (κουτάκια).

ε. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter)

Μπορείτε να ζητήσετε να σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά το E-Mail-Newsletter, χωρίς να καταχωρήσετε το όνομά σας, παρά μόνο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση συναινώντας παράλληλα στην αποστολή του επιλέγοντας με κλικ το σχετικό χωρίο (κουτάκι) με την φράση
«Επιθυμώ να λαμβάνω το Ενημερωτικό Δελτίο της Astra Service και της πλατφόρμα www.serviceonline.gr και να εγγραφώ σ’ αυτό με τα στοιχεία μου»
Μετά την χορήγηση της συναίνεσής σας η οποία θα επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα, η Astra Service και η πλατφόρμα www.serviceonline.gr θα σας αποστέλλει στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση τα ενημερωτικά Newsletter- E-Mail με τα οποία θα σας ενημερώνει για τις προσφορές της και τα προϊόντα της. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την αποστολή σε σας των Newsletter.

2. Διάθεση και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων

α. Επίσκεψη της ιστοσελίδας της Astra Service
Δεν διατίθενται σε τρίτους τα αποθηκευμένα δεδομένα των επισκεπτών της Astra Service και της πλατφόρμας www.serviceonline.gr
β. Ηλεκτρονικό κατάστημα (Online shop)
Διαγραφή του λογαριασμού πελάτη
Σε περίπτωση που καταχωρηθήκατε ως πελάτης της Astra Service στα πλαίσια του online shop και ανοίχτηκε λογαριασμός πελάτη στο όνομά σας, η Astra Service θα διαγράφει την καταχώρησή σας, εφόσον της δηλώσετε ότι το επιθυμείτε επιλέγοντας με κλικ το αντίστοιχο χωρίο (κουτάκι) της ιστοσελίδας με την ένδειξη «διαγραφή λογαριασμού»
γ. Κληρώσεις δώρων
Τα δηλωθέντα στοιχεία στην ιστοσελίδα της Astra Service που αφορούν κληρώσεις δώρων θα διαγράφονται μετά το πέρας της διαδικασίας της κλήρωσης και δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους.
δ. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletter)
Δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους τα στοιχεία της δηλωθείσας από σας ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την καταχώρησή σας ως αποδέκτη των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) της Astra Service. Εφόσον δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον την λήψη των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) της Astra Service όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα διαγραφεί η ηλεκτρονική σας διεύθυνση από την λίστα των αποδεκτών.
ε. Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον νόμο ή δικαστική απόφαση σε Δικαστήρια ή Δημόσιες Αρχές
Σύμφωνα με το άρθρο 7Α εδ. β’ Ν. 2472/1997, η Astra Service θα διαβιβάσει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε Δικαστήρια ή Δημόσιες Αρχές εφόσον τούτο επιβάλλεται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση.

3. Ασφάλεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα της Astra Service και της πλατφόρμας www.serviceonline.gr

Η Astra Service εφαρμόζει πληθώρα μέτρων χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες τεχνικές μεθόδους για να προστατέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όλα τα αποθηκευμένα στην Astra Service στοιχεία προστατεύονται σύμφωνα με το νόμο και διασφαλίζεται το απόρρητό τους με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα. Σε αυτά έχουν πρόσβαση μόνον τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα από την Astra Service. πρόσωπα.

Η ιστοσελίδα της Astra Service πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν πρόσβαση μόνον οι ειδικώς εντεταλμένοι και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Astra Service για την επεξεργασία τους στα πλαίσια συγκεκριμένης εργασίας, που σχετίζεται με την καταχώρηση αυτών. Οι ανωτέρω συνεργάτες έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την εμπιστευτική χρήση των προσωπικών σας δεδομένων όσων αφορά στην ασφάλεια και προστασία τους.

Η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια της διαδικασίας μίας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα online shop γίνεται με κλειδωμένους – αποκρυπτογραφημένους κωδικούς κατόπιν χρήσης του συστήματος ασφάλειας Industrie-Standard Secure-Socket-Layer (“SSL”) – Technologie, (SSL έκδοση 3).

Η Astra Service δεν αποθηκεύει παρεχόμενες από σας πληροφορίες για πιστωτικές κάρτες που θα δηλώσετε, αλλά τις προωθεί άμεσα κλειδωμένες – αποκρυπτογραφημένες στον πληρωτή με το σύστημα hypertext transfer protocolsecure (“https”).

Δεν πρέπει να αποκαλύπτετε σε τρίτους τον προσωπικό σας κωδικό (password) για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και ενδείκνυται η συχνή αλλαγή του. Όταν θέλετε να εξέλθετε του λογαριασμού σας στο online shop, πρέπει να «κλικάρετε» την ένδειξη έξοδος (logout) και να θέτετε τον πλοηγό σας (browser) εκτός λειτουργίας, προκειμένου να εμποδίσετε την αθέμιτη πρόσβαση τρίτων στον λογαριασμό σας.

4. «Cookies»
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε «Cookies». Πρόκειται για πληροφορίες που αποθηκεύονται από τον server στον σκληρό σας δίσκο ως αρχεία κειμένων μίας πληροφορίας. Τότε ο πλοηγός τα στέλνει αναλλοίωτα πίσω στο server κάθε φορά, που τον επισκέπτεται. Μπορείτε να εναντιωθείτε στην χρήση των «Cookies» με αντίστοιχη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης σας (browser). Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην εμφανίζεται πλήρως ή σωστά η ιστοσελίδα της Astra Service ή/και της πλατφόρμας www.serviceonline.gr

5. Τα δικαιώματά σας.

α. Ενημέρωση
Δικαιούστε να ενημερώνεστε οποτεδήποτε για τα αποθηκευμένα στοιχεία, που αφορούν στο πρόσωπό σας, την προέλευσή τους, τον αποδέκτη τους καθώς και το σκοπό της επεξεργασίας τους. Μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο υπάλληλο της Astra Service, ο οποίος θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.
β. Ανάκληση (Αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων /Newsletter)
Δικαιούστε να ανακαλείτε οποτεδήποτε την συναίνεσή σας για την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Astra Service, για παράδειγμα σχετικά με την αποστολή σε σας των Ενημερωτικών Δελτίων /Newsletter της Astra Service. Για την ανάκληση της συναίνεσής σας πρέπει να «κλικάρετε» σε ένα από τα ληφθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα Newsletter-E-Mails την ένδειξη «κατάργηση Newsletter». Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο υπάλληλο της Astra Service ο οποίος θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.
γ. Διαγραφή
Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή του λογαριασμού σας ως πελάτη στον ηλεκτρονικό κατάστημα online shop, μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο υπάλληλο της Astra Service. , ο οποίος θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Η βαθμολογία από τους πελάτες μας: 4.2

Είχα πρόβλημα με το ψυγείο. Ο τεχνικός άλλαξε κάποιο εξάρτημα και μου είπε να το παρακολουθήσω. Το πρόβλημα δεν λύθηκε, ο τεχνικός ήρθε ξανά, αφαίρεσε το ανταλλακτικό και μου επέστρεψε τα χρήματα. Πολύ καλή εξυπηρέτηση και γνώση του αντικειμένου.
Αναστασία Χατζηαποστόλου

Πάρα πάρα πολύ ικανοποιημένος από την εξυπηρέτηση του προσωπικού! Πάντα με διάθεση να εξυπηρετήσουν και να βοηθήσουν και πάντα με σεβασμό προς τον πελάτη, τα παιδιά είναι επαγγελματίες με όλη την σημασία της λέξεως! Το επίπεδο των υπηρεσιών επίσης κινήθηκε σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα όσον αφορά και την ταχύτητα αλλά και την ποιότητα! Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Δημήτρη, ένα από τα παιδιά που εργάζονται εκεί, για την τεράστια υπομονή και επαγγελματισμό που επέδειξε όλον αυτόν τον καιρό καθώς και την επιμονή του ώστε να επιλυθεί η περίπτωσή μου, παρ'όλη την ιδιαιτερότητα, την απαιτητικότητα και την δυσκολία της! Παιδιά σας ευχαριστώ πολύ! Συνεχίστε έτσι!
Ανδρέας Λυκουράς

Άμεση εξυπηρέτηση μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, γρήγορη παράδοση, ευγενέστατο προσωπικό, καθαροί στην επανατοποθέτηση, πλήρη συνεννόηση με το τηλεφωνικό κέντρο και τους τεχνικούς. Φυσιολογικές τιμές. Συστήνω ανεπιφύλακτα σε οποιονδήποτε, για οποιαδήποτε βλάβη στις συσκευές του.
Κυρίτση Ματίνα

Χαίρομαι που ακόμη υπάρχουν τέτοιες εταιρείες. Ταλαιπωρήθηκα να βρω έναν κάδο νερού για μηχανή espresso Saeco και τελικά εξυπηρετήθηκα ΜΟΝΟ από εσάς. Ακόμα και στα κεντρικά της Saeco που κάλεσα δεν ήταν σίγουροι για τον κωδικό του ανταλλακτικού. Άσε που μου είπαν και τριπλάσια τιμή. Σε εσάς πλήρωσα 15€ και οι άλλοι ζήταγαν 45€!!! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ
Ευάγγελος Πασχάλης

Πολύ καλοί γνώστες των τεχνικών θεμάτων. Επιδιόρθωσαν τη βλάβη άμεσα και ήταν αναλυτικοί ως προς την εργασία που έγινε. Και δίνουν 1 χρόνο εγγύηση
Θάνος Θάνος

Παρουσιάστηκε πρόβλημα λειτουργίας στην τηλεόραση 15ετίας που έχω PHILIPS NATURAL MOTION, κάλεσα την εταιρεία κλείστηκε ραντεβού για το επόμενο μεσημέρι, διαπιστώθηκε πρόβλημα στο πηνίο της τηλεόρασης, αλλάχτηκε άμεσα κι όλα καλά. Κόστος 29€ επίσκεψη και 30€ το ανταλλακτικό. Ευγενέστατος ο τεχνικός μου πληροφορίες για πολλά θέματα για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεόρασης.
Ευαγγελία Καλλέργη

ΘΕΛΩ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ