Υπηρεσίες Εγκατάστασης Κλιματιστικών ServiceOnline

  • Υπηρεσία Προετοιμασίας – Επιτόπου Μελέτη Χώρου 

Με την εξέταση όλων των παραμέτρων του υπό κάλυψη χώρου, από Αδειούχο Ψυκτικό, υπολογίζεται η ισχύς σε BTU, του απαιτούμενου μηχανήματος. Οι διαστάσεις του χώρου, τα ανοίγματα, οι μονώσεις κάθε τοίχου ξεχωριστά όπως επίσης και οι συνθήκες χρήσης μετρούνται, καταχωρούνται και μπαίνουν σε επεξεργασία από ειδικό λογισμικό.Το φύλλο υπολογισμού, για την επιλογή του κατάλληλου κλιματιστικού, παραδίδεται στον πελάτη για την υποστήριξη μιας σωστής επιλογής.

  • Υπολογισμός Κόστους Χρήσης 

Ενημερωθείτε για το κόστος χρήσης του κλιματιστικού σας, ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας.

  • Προεπισκόπηση Εγκατάστασης 

Ένας έμπειρος τεχνικός, αφού αποτυπώσει όλες τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη, σχεδιάζει την προετοιμασία μιας εγκατάστασης, που να ανταποκρίνεται απόλυτα στις συνθήκες του χώρου και του χρήστη. Καταγράφονται οι θέσεις των μονάδων, το πέρασμα των σωληνώσεων, τα σημεία ειδικής στήριξης, οι παροχές τροφοδοσίας, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης προετοιμασίας για μια επαγγελματική εγκατάσταση.

Εγκατάσταση κλιματιστικού με ειδικά παρελκόμενα υψηλών προδιαγραφών.

 • Διπλοί επενδυμένοι σωλήνες ΧΑΛΚΟΡ
 • Βάσεις στήριξης “βαρέως τύπου” βαμμένες ηλεκτροστατικά
 • Τοποθέτηση των σωληνώσεων και καλωδίων σε ειδικά κανάλια
 • Τοποθέτηση αντικραδασμικών στην εξωτερική μονάδα
 • Διπλή αποχετευτική σωλήνα για χρήση σε θέρμανση και ψύξη

Επιπλέον μπορείτε να μας ζητήσετε Συντήρηση – απολύμανση  κλιματιστικού.

 • Αντιμικροβιακός και Αντιβακτηριακός καθαρισμός
 • Έλεγχος ψυκτικού υγρού
 • Έλεγχος διαρροών
 • Έλεγχος συμπιεστή
 • Έλεγχος καλωδιώσεων


ΘΕΛΩ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ